PRIVACYVERKLARING
Algemeen
Uw persoonlijke gegevens zijn zeer belangrijk voor ons. Aan de bescherming ervan besteden wij de meeste zorg en respecteren de rechten die u volgens de wet hebt.

Om u een zo goed mogelijke service te kunnen aanbieden, hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Wij verzamelen deze via onze voordeelkaarten of andere kanalen, waarbij u ons uw persoonsgegevens overmaakt. Wij vermelden steeds dat de huidige privacyverklaring van toepassing is.
Deze Privacyverklaring geldt voor alle kanalen via welke wij uw persoonlijke gegevens verzamelen.
Welke persoonsgegevens registreren en gebruiken wij ?
- Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen hebben
Dit zijn gegevens die u ons zelf overgemaakt hebt.
Bij de aanvraag van een Privilege of andere voordeelkaart geeft u ons uw naam, voornaam, adres, geslacht, taal, geboortedatum en contactgegevens door.
Bij inschrijving op onze Newsletter, deelname aan een wedstrijd of workshop, bezorgt u ons zelf de gegevens alsook uw persoonlijke interesses en/of vakgebieden.

- Aankoopgegevens
Met deze informatie weten wij in welke winkel en in welk departement u aankoopt en naar welke producten uw voorkeuren gaan. Wij hebben deze gegevens nodig voor het toekennen van de voordelen verbonden aan uw Privilege-kaart en om u gerichter te kunnen informeren over promoties, nieuwigheden en de activiteiten in uw voorkeurswinkel. Ook voor de dienst na verkoop kunnen wij u verder helpen in het geval u uw aankoopbewijs niet meer hebt.

- Gegevens ontvangen via internet
Enerzijds zijn er de technische gegevens: browser, IP-adres, gegevens van uw apparaat, via welke weg de website werd geopend.
Anderzijds zijn er gegevens over het gebruik van onze website: wanneer onze website wordt bezocht, hoe pagina's worden bekeken, wanneer een bezoek aan onze website eindigt.
Cookies slaan ook enkele gegevens op in uw browser, zodat u deze bij een later bezoek opnieuw kunt gebruiken.
U vindt meer informatie over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid: www.schleiper.com/cookies
Met deze gegevens wordt het gebruik van onze website telkens weer geoptimaliseerd.
Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens ?
- Gebruik van onze diensten
De gegevens die wij u vragen hebben wij nodig om onze verbintenissen na te komen voor de diensten die wij aanbieden.
Onder onze diensten vallen bvb. onze voordeelkaarten, promoties, bestellingen, facturaties, dienst na verkoop, wedstrijden, enquêtes, ...
Uw profielinformatie is ook belangrijk om misbruik en fraude tegen te gaan of te detecteren.
Bovendien zijn wij ook wettelijk verplicht om een deel van deze gegevens bij te houden voor fiscale doeleinden, garantie-verplichtingen of eventuele geschillen.

- Communicatie
Op basis van de van u ontvangen gegevens kunnen wij u via onze Newsletters op de hoogte brengen van uw voordelen, promoties, de laatste tendenzen en nieuwe producten in de wereld van de artistieke en creatieve materialen.

- Personaliseren
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn en gerichter te kunnen informeren, bundelen wij doelgericht de gegevens waarover wij beschikken. Dit laat ons toe om de informatie die u interesseert door te sturen.
Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens ?
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is altijd een van onze prioriteiten geweest. Daarom worden uw gegevens enkel en alleen binnen ons bedrijf verwerkt en nooit doorgegeven of verkocht aan derden. Enkel onze departementen die uw gegevens nodig hebben voor de welbepaalde diensten, die wij u aanbieden, hebben er toegang toe.
Verder zullen onder andere transportfirma’s, banken, advokatenbureau’s toegang krijgen tot een gedeelte van uw persoonlijke gegevens, dit voor het verwerken van onze diensten en bepaalde dossiers.
Wij hebben nooit uw gegevens verkocht en zullen dit nooit doen.
Waar worden uw persoonlijke gegevens bewaard ?
Wij hebben sinds de start van de informatica een eigen IT-dienst binnen ons bedrijf.
Deze schrijft onze programma’s, beheert onze infrastructuur, netwerken en hardware alsook onze databanken. Uw gegevens worden bewaard in de gebouwen van onze hoofdzetel te Brussel.
Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard ?
Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd na 10 jaar inactiviteit.
Uw aankoopgegevens bewaren wij 7 jaar.
Natuurlijk moeten wij ook rekening houden met wettelijke verplichtingen in het kader van facturatie, faillissementen, geschillen en dergelijke.
Hoe worden uw persoonlijke gegevens beveiligd ?
Uw gegevens worden door ons bedrijf op onze eigen servers op een beveiligde en steeds gecontroleerde manier bewaard. Bij een samenwerking met andere bedrijven (transportfirma’s, …) vragen wij een gelijkwaardig beveilingingsniveau.
Niettegenstaande al onze maatregelen en inspanningen kunnen wij geen absolute garantie geven voor de veiligheid van uw gegevens.
Wat zijn uw rechten ?
Uw persoonlijke gegevens zijn zeer belangrijk voor ons. Aan de bescherming ervan besteden wij de meeste zorg en respecteren de rechten die u volgens de wet hebt.

- U kan een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opvragen.
- U kan deze laten verbeteren of niet-relevante gegevens laten verwijderen.
- U kan deze gegevens laten doorsturen naar een andere partij.
- U kan vragen om uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing. Dit kan u door op de link onderaan de marketing e-mail te klikken of ons te contacteren via de contactgegevens hieronder.
- U kan bezwaar indienen tegen een welbepaald gebruik van uw gegevens.

Om van deze rechten gebruik te kunnen maken, is het wettelijk verplicht een bewijs van uw identiteit door te geven. We kunnen inderdaad niet om het even wie uw gegevens laten veranderen.
Hebt u klachten rond de behandeling van uw persoonlijke gegevens ?
Contacteer ons via de contactgegevens hieronder. Indien wij u niet kunnen helpen dan kan u nog steeds contact opnemen met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit en daar een klacht indienen.
Hoe ons te contacteren ?
Hebt u vragen of wenst u nog meer informatie, contacteer ons via
www.schleiper.com/contact
Wijzigingen aan deze Privacyverklaring ?
Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn waardoor onze dienstverlening ook verder zal evolueren. Wij zullen deze Privacyverklaring dan ook verder aanpassen en u op een correcte manier informeren. Niettegenstaande het feit dat wij ons uiterste best zullen doen u over verdere aanpassingen te informeren, vragen wij u regelmatig onze Privacyverklaring te bekijken.
x